Zapisy nauka pływania

W celu zapisania się na wybrany kurs nauki lub doskonalenia pływania prosimy o wypełnienie poniższego formularza

Miejsce zajęć

Rodzaj kursu

Imię i nazwisko dziecka

Numer i rodzaj klasy

Numer oraz nazwa szkoły/przedszkola do której uczęszcza dziecko

Termin

Godzina rozpoczęcia zajęć

Telefon kontaktowy

Adres email

Uwagi

 Oświadczam, że w imieniu własnym i zgłoszonego przeze mnie uczestnika kursu nauki pływania zapoznałem(am) się z regulaminem nauki pływania Centrum Tutystyczno-Rekreacyjnym Happy Time oraz Regulaminem basenu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu znajdujacego się przy ul. Chełmońskiego 43 i akceptuję jego warunki

 Oświadczam, że po konsultacji z lekarzem nie stwierdzono żadnych przeciwwskazań zgłoszonego przez mnie dziecka do uczestnictwa w zajęciach nauki pływania organizowanych na obiekcie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu znajdujacego się przy ul. Chełmońskiego 43

 Oświadczam iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych uczestnika kursu nauki pływania oraz osoby zgłaszającej w celach związanych ze zgłoszeniem zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 833)