Kursy weekendowe

Weekendowe kursy pływania odbywają się raz w tygodniu. Zajęcia trwają 55 minut i prowadzone są we Wrocławiu oraz Ślęzie.

Zajęcia prowadzone są zarówno dla dzieci początkujących jak i zaawansowanych w następujących grupach wiekowych:

  • 3-5 lat
  • 6-8 lat
  • 9-11 lat
  • 11-13 lat
  • 13-16 lat
  • kurs dla dorosłych

Nauka pływania odbywa się na basenie rekreacyjnym bądź sportowym. Na basenie rekreacyjnym grupy składają się z maksymalnie z dwadzieściorga dzieci, którymi opiekuje się czterech instruktorów, którzy razem z dziećmi przebywają w wodzie. Dzieci dzielone są na cztery podgrupy w zależności od poziomu zaawansowania w pływaniu oraz wieku. Na basenie sportowym kursanci dzieleni są na grupy które pływają na torach. Maksymalnie na każdym torze może przebywać ośmioro adeptów. Do każdego toru przypisany jest jeden trener.

Weekendowe kursy pływania prowadzimy w sobotę lub niedzielę na terenie Kompleksu Sportowo- Basenowego – Uniwersytetu Przyrodniczego, przy ul. Chełmońskiego 43 we Wrocławiu oraz na Basenie Ślęza, przy ul. Błękitnej 2 w Ślęzie ( Gmina Kobierzyce)

Kurs weekendowy trwa cały rok szkolny. Zaczyna się w październiku i kończy w czerwcu. Cena za jedną lekcję wynosi 40,00, Opłata wnoszona jest co miesiąc na podstawie deklaracji uczestnictwa zawartej pomiędzy rodzicem a Fundacją Happy Time.

Osoby zainteresowane rozpoczęciem nauki pływania proszone są o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza zgłoszenia.