Nauka pływania dla dzieci w wieku szkolnym

Organizator: Fundacja Happy Time

Kurs nauki i doskonalenia pływania dla dzieci w wieku szkolnym wraz z transportem odbywa się raz w tygodniu. Zajęcia trwają 45 minut i odbywają się na terenie miasta Wrocław.

W zależności od zaawansowania kurs rozpoczynamy na basenie rekreacyjnym bądź sportowym. Na basenie rekreacyjnym grupy składają się z maksymalnie dwadzieściorga dzieci, którymi opiekuje się czterech instruktorów, którzy razem z dziećmi przebywają w wodzie. Dzieci dzielone są na cztery podgrupy w zależności od poziomu zaawansowania w pływaniu oraz wieku. Na basenie sportowym kursanci dzieleni są na grupy które pływają na torach. Maksymalnie na każdym torze może przebywać ośmioro adeptów. Do każdego toru przypisany jest jeden trener.

Kurs nauki pływania we Wrocławiu, wraz z transportem trwa cały rok szkolny. Zaczyna się w październiku i kończy w czerwcu. Przez cały okres dzieci przechodzą przez następujące etapy:

1) Etap oswajający ze środowiskiem wodnym
2) Etap podstawowej nauki pływania
3) Etap elementarnej nauki pływania
4) Etap sportowej nauki pływania

Celem kursu nauki pływania w początkowym etapie jest oswojenie dziecka ze środowiskiem wodnym wraz samodzielnym poruszaniem się na plecach i brzuchu. Kolejnym elementem kursu jest elementarne przyswojenie wiedzy na temat czterech stylów pływackich : styl grzbietowy, styl dowolny, styl klasyczny, styl motylkowy. Zwieńczeniem kursu jest przyswojenie techniki sportowej w każdym z wymienionych stylów pływackich.

Na zajęcia należy zabrać dla dziecka strój kąpielowy, klapki basenowe, ręcznik oraz czepek.

Na każde zajęcia kursu nauki pływania dzieci podróżują komfortowym i bezpiecznym środkiem transportu pod opieką instruktora lub wychowawcy. Wszystkie busy oraz autobusy są regularnie sprawdzane pod względem technicznym. Nasza firma posiada licencje na przewóz osób. Nasi kierowcy natomiast posiadają niezbędne kwalifikacje oraz badania wymagane ustawą o przewozie osób.

Podczas pobytu na basenie dzieci są cały czas pod opieką trenerów, instruktorów pływania bądź wychowawców szkolono przedszkolnych, którzy pomagają w przebieraniu i suszeniu.

Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu nauki pływania wraz z transportem należy skonsultować się z lekarzem pediatrą w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach na basenie.