Zapisy na półkolonie IBM

W celu zapisania się na półkolonie prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
To sign up for the Winter - Break Day Camp, please complete the form below.

Imię i nazwisko dziecka/uczestnika (wymagane) /Participant / Child name (required)

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej (pracownik IBM) /Applicant / Parent name (IBM employee)

Pesel dziecka/uczestnika/ Child national identification number

Wiek dziecka/uczestnika / Age of the child / participant

Telefon kontaktowy (wymagane) / Contact number (required)

Termin półkolonii / term of Winter - Break Day Camp

Służbowy adres email IBM (wymagane) / IBM Business email address (required)

Numer pracownika IBM (wymagane) / IBM employee number (required)

Uwagi / Remarks

I declare that on behalf of myself and the participant I have submitted, I have read the conditions of participation in tourist events organized by the Happy Time Tourist and Recreation Center

I declare that after consultation with the doctor, there are no contraindications of my child to participate in tourist events organized by the Happy Time Tourism and Recreation Center

I hereby declare that I agree to the processing of data of the swimmer and the person submitting for registration purposes pursuant to the Personal Data Protection Act of 29 August 1997 (Journal of Laws No. 133, item 833)

Administratorem danych osobowych jest Centrum Turystyczno-Rekreacyjne Happy Time Sp z o.o z siedzibą w Wilczycach (51-361) przy ul. Magnoliowej 20/2. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO w celu obsługi i realizacji usług świadczonych przez Organizatora, tj. nauka pływania oraz organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży. (Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej). Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 5 lat. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.