Zapisy nauka pływania

W celu zapisania się na wybrany kurs nauki lub doskonalenia pływania prosimy o wypełnienie poniższego formularza

Miejsce zajęć

Rodzaj kursu

Imię i nazwisko dziecka

Numer i rodzaj klasy

Numer oraz nazwa szkoły/przedszkola do której uczęszcza dziecko

Termin

Godzina rozpoczęcia zajęć

Telefon kontaktowy

Adres email

Uwagi

 Oświadczam, że w imieniu własnym i zgłoszonego przeze mnie uczestnika kursu nauki pływania zapoznałem(am) się z regulaminem nauki pływania Centrum Tutystyczno-Rekreacyjnym Happy Time oraz Regulaminem basenu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu znajdujacego się przy ul. Chełmońskiego 43 i akceptuję jego warunki

 Oświadczam, że po konsultacji z lekarzem nie stwierdzono żadnych przeciwwskazań zgłoszonego przez mnie dziecka do uczestnictwa w zajęciach nauki pływania organizowanych na obiekcie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu znajdujacego się przy ul. Chełmońskiego 43

 Oświadczam iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych uczestnika kursu nauki pływania oraz osoby zgłaszającej w celach związanych ze zgłoszeniem zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 833)

 Administratorem danych osobowych jest Fundacja Happy Time z siedzibą w Ślęzie (55-040) przy ul. Zamkowej 19. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO w celu obsługi i realizacji usług świadczonych przez Organizatora, tj. nauka pływania. (Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej). Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 5 lat. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.