Zapisy Obozy Zimowe 2021

Imię i nazwisko dziecka/uczestnika (wymagane)

Wiek dziecka/uczestnika

Numer Pesel dziecka/uczestnika

Telefon kontaktowy (wymagane)

Adres email

Miejsce i termin organizacji wyjazdu

Rodzaj obozu

Sprzęt
Własny
Wypożyczony przez Happy Time

Rozmiar stopy uczestnika w cm

Rozmiar buta

Wzrost uczestnika

Waga uczestnika

Uwagi

Administratorem danych osobowych jest Centrum Turystyczno-Rekreacyjne Happy Time Sp. z o.o z siedzibą w Wilczycach (51-361) przy ul. Magnoliowej 20/2. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO w celu obsługi i realizacji usług świadczonych przez Organizatora, tj. nauka pływania oraz organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży. (Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej). Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 5 lat. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.