Zapytanie o wyjazdy jednodniowe/zielone szkoły i przedszkola

  Numer oraz nazwa placówki szkolnej/przedszkolnej

  Termin wyjazdu

  Przewidywalna liczba osób

  Adres e-mail

  Numer kontaktowy

  Uwagi

  Administratorem danych osobowych jest Centrum Turystyczno-Rekreacyjne Happy Time Sykut Marcin z siedzibą we Wrocławiu (51-149) przy ul. Koszarowej 38/2. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO w celu obsługi i realizacji usług świadczonych przez Organizatora, tj. nauka pływania oraz organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży. (Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej). Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 5 lat. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.